Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho cà phê

Share

Phạm vi điều chỉnh: Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) cho cà phê quy định các nguyên tắc, nội dung, phương thức quản lý và thực hành các hoạt động trong quá trình sản xuất, thu hoạch, chế biến, bảo quản và kinh doanh cà phê tại Việt Nam.

Đối tượng áp dụng: VietGAP áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, chế biến, kinh doanh, kiểm tra và chứng nhận sản phẩm cà phê nhân tại Việt Nam.

Xem bản đầy đủ: http://www.vietgap.com/pic/files/2999-qd-bnn-tt-vietgap-cho-ca-phe.pdf 


Giải pháp kinh doanh cà phê

CÔNG TY TNHH MTV CÀ PHÊ THƠM

“Ở Thom Coffee, chúng tôi được truyền cảm hứng bởi những chuyên gia cà phê rằng phải bán, cũng như truyền bá loại hạt cà phê cao cấp nhất, ngon nhất của vùng Khe Sanh cho cộng đồng.”

Hotline: 0888.52.57.59  – Điện thoại: 0233 3 70 80 70

Email: [email protected]thomcoffee.com    – Website: www.thomcoffee.com


 

Share